Yayasan Mercubuanaraya

| Home | About Us | Ngaji Urip | Indonesia | Pengobatan | One Stop Info | Contact Us |

Ngaji Urip Online

1. Filosofi
2. Ma'rifatullah
3. Riwayat

Hidup Yang Baik Dengan Cara Yang Betul

"...Bangunlah jiwanya...bangunlah badanya...untuk Indonesia Raya...– Sesuai syair pada lagu kebangsaan Negara Indonesia yang mengandung arti bahwa Indonesia akan  "besar"  apabila seluruh  "Elemen Masyarakatnya"  memiliki jiwa yang baik.

Untuk itulah disetiap hari kamis malam jum'at, Yayasan Mercubuana Raya melaksanakan Pengkajian diri atau kami sebut "NGAJI URIP".  Mengkaji bagaimana "Hidup Yang Baik Dengan Cara Yang Betul".

Ngaji Urip bukanlah pengkajian atas nama satu golongan/agama saja, akan tetapi pengajian untuk setiap person yang ingin "Urip" jiwanya, sehingga mampu mengetahui, memahami, dan untuk kemudian menjalankan tugas-tugas yang diberikan Tuhan selama di dunia.

Ngaji Urip merupakan salah satu wujud usaha Yayasan Mercubuanaraya dalam membangun jiwa setiap person bangsa Indonesia. Dengan Harapan setiap person memiliki kecerdasan spiritual yang baik dan mampu mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga diharapkan percepatan akan pembangunan bangsa dan negara Indonesia untuk menjadi mercubuana (pusat dunia) segera terwujud.

www.mercubuanaraya.com

Menjadikan Indonesia Pusat Dunia

Link Terkait